Selecteer een pagina

Broedplaats voor nieuwe initiatieven

‘Kennis delen werkt stimulerend en verschaft nieuwe inzichten’

Johan de Jong,
Hanzehogeschool Groningen

‘Niemand weet alles, samen weten we meer’

Ronald Eissens,
New Nexus Mobile

‘Geen luchtfietserij, maar creatieve én maakbare ideeën’

Tim Verver,
Sweco

Broedplaats voor nieuwe initiatieven

Fietsen en innovatie gaan erg goed samen. Zo ook in Drenthe. Eén van de initiatieven waarbij fietsen en innovatie hand in hand gaan is Cycling Lab. Cycling Lab is een unieke en dynamische samenwerking tussen markt, onderzoek, onderwijs en gebruikers in de wereld van fietsen en innovatie. De kennis van deze partijen wordt gecombineerd en gebruikt om bij te dragen aan de ontwikkeling van Drenthe als nummer één fietsgebied van de wereld. Bestaande producten en diensten worden op een nieuwe manier verbonden, waardoor er duurzame, bruikbare en gebruiksvriendelijke fietsoplossingen worden ontwikkeld.

Cycling Lab is ontstaan uit de overtuiging dat innovatiekracht nodig is om als regio voorop te blijven, met als drijfveer om van Drenthe en Groningen de fietsregio van de wereld te maken. Thema’s als healthy ageing, vrijetijdseconomie, mobiliteit, presteren, veiligheid en duurzaamheid komen samen in fietsen. Binnen Cycling Lab werken partijen met kennis en ervaring uit uiteenlopende achtergronden samen. Door deze kennis te combineren komt men tot innovatieve oplossingen voor bestaande problemen.

Marktpartijen, overheid, onderwijs en gebruikers van de fiets participeren in Cycling Lab. Alle leden geloven in de vraag naar kennis en expertise op het gebied van fietsen. En minstens zo belangrijk, zij geloven hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Zij richten zich primair op vraagstukken die vragen om een creatieve en innovatieve oplossing.

Het is een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Drenthe en Groningen zijn het decor waar deze nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. De ambities zijn erg groot. Om een structurele bijdrage te leveren aan een duurzame fietstoekomst wil Cycling Lab blijven verbinden en een steeds nadrukkelijkere brug slaan tussen het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en inwoners.

Daarnaast wil men initiatieven van de overheid koppelen aan de expertise en ervaring van het regionale bedrijfsleven, kennis van onderzoeksinstellingen als de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen en de inwoners. Iedereen kan zijn of haar suggesties, ideeën of oplossingen indienen. Cycling Lab zal vervolgens kansrijke proposities omzetten tot concrete projecten. Binnen drie jaar wil Cycling Lab een platform zijn dat de connecties op het gebied van fietsen en innovatie realiseert.

Pin It on Pinterest

Share This
X