Doortrappen

Want fietsen is heerlijk! Door te fietsen blijf je langer gezond, zelfstandig en in contact met andere mensen.

Jong geleerd

We zijn in Nederland gewend om van kinds af aan te fietsen. Het wordt als het ware met de paplepel ingegoten. Naarmate we ouder worden neemt vaak de angst om op een fiets te stappen toe, zeker als er al eens iets is voorgevallen.

Omdat we steeds ouder worden en langer mobiel willen blijven (ook op de fiets), is goede voorlichting en ondersteuning van belang. Dat wordt gedaan met Doortrappen, een programma met verschillende activiteiten en initiatieven gericht op 60-plussers.

Veiligheid staat voorop

Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt sinds oktober 2020 omarmd door de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. De fietsactiviteiten van het programma worden opgezet en georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond, in samenwerking met sport- en beweegcoaches en andere partijen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Drenthe.

De Mobiliteitsraad Drenthe zet in op veilige, duurzame en gezonde mobiliteit. Zichtbaar is dat het aantal fietsslachtoffers weer toeneemt en zelfs voor deze leeftijdsgroep hoger is dan bij ongevallen met een personenauto (in 2020 58 fietsslachtoffers versus 42 auto). Het programma Doortrappen wordt in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2030 gezien als een instrument ter vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Doortrappen legt de nadruk op blijven fietsen, buiten zijn en (gezamenlijk) plezier, met veiligheid als vanzelfsprekende randvoorwaarde.

Aftrap

De officiële aftrap van het programma was op 3 juni 2021, niet geheel toevallig ook Wereld  Fietsdag. In alle 12 gemeenten werd op die dag een leuke fietsactiviteit georganiseerd. In de periode daarna konden de seniore fietsers onder andere de driewielfietsontdekdag bezoeken, in de zomervakantie met hun kleinkinderen fietsen met leuke opdrachten onderweg (de Zomerchallenge) en werd voorlichting gegeven over fietsspiegels.

Start van het seizoen

In iedere gemeente is een Doortrappen werkgroep actief. Deze werkgroep stemt samen met de eerder genoemde betrokkenen de inzet van de diverse projecten af. Want ook in 2022 kunnen seniore fietsers weer deelnemen aan verschillende activiteiten en zijn VVN en de Fietsersbond op diverse evenementen aanwezig om voorlichting te geven.

Op 20 april 2022 is de eerste Landelijke Dag van de Fietshelm. Een mooie gelegenheid om ook het nieuwe fietsseizoen te laten starten. In een aantal gemeenten wordt op die dag een leuke fietsactiviteit georganiseerd. Meer informatie over Doortrappen is te vinden op de website www.doortrappendrenthe.nl.

Al het Drentse fietsnieuws
rechtstreeks in je inbox?