Subsidieregeling voor tijdelijke EK Wielrennen kunstwerken

Subsidieregeling voor tijdelijke EK Wielrennen kunstwerken

Sport en cultuur kunnen elkaar enorm versterken. De eerste keer dat de combinatie wielersport en kunst/cultuur op grote schaal gemaakt werd was rondom de Tour de France start in 2015 in Utrecht. Wielerexposities in zes verschillende musea, een VJ evenement 100 dagen voor de start, een grand day of art, een muzikale parade en diverse kunstwerken langs de route, de verbinding tussen kunst, cultuur en sport werd in ons land zelden op zo’n grote schaal gemaakt.

Ook in Drenthe wordt de kracht van de verbinding kunst, cultuur en sport onderkend. Omdat 2023 in Drenthe niet alleen in het teken staat van het EK Wielrennen, maar ook het Van Gogh-jaar is, worden er inmiddels duidelijke verbindingen gemaakt tussen het EK Wielrennen en het Van Gogh jaar. Maar we willen de verbinding graag nog sterker maken. Daarom stelt het college van Gedeputeerde Staten een subsidie van € 40.000 beschikbaar voor zogenaamde tijdelijke kunstwerken in verband met het Europees Kampioenschap wielrennen dat van 20 t/m 24 september 2023 plaatsvindt in Drenthe.

Gedeputeerde Henk Brink: “We zijn inmiddels minder dan 200 dagen verwijderd van de start van het EK wielrennen. We realiseren ons dat dit internationale topsportevenement een enorme kans biedt om Drenthe te promoten. Maar het gaat om meer dan dat. Dit evenement biedt het ook een kans om dorpen en mensen te verenigen, door gezamenlijke projecten uit te voeren. Dat willen we stimuleren met deze subsidie. We hopen dat we naast een sport- en wielerfeest in september, ook een bijdrage kunnen leveren aan een volksfeest!”

Meer informatie over de regeling ’tijdelijke kunstwerken EK Wielrennen’.

Klik op de afbeelding om een grote versie te downloaden